Comunicacions

Plantilles per a les presentacions

Per a la seva presentació a les XVI Jornades d'Actualització en Medicina Forense, posem a la seva disposició per a la descàrrega la plantilla per a la presentació de comunicacions i la plantilla per a pòsters.

Termini d'enviament

El termini d'enviament de comunicacions s'obre el 15 de maig de 2024 i es tancarà el 14 d'agost de 2024 a les 23:59 hores (hora peninsular). Les comunicacions enviades després d'aquesta data no es podran admetre.

Tipus de Comunicació

 • Hi haurà 2 tipus de presentació: Comunicació Oral o Pòster.

 • El Comitè Científic seleccionarà en base a uns criteris d'acceptació les comunicacions per a la presentació en format oral en sessions dins del programa de les Jornades.

 • Es consideraran criteris d’acceptació que les comunicacions tinguin interès medico legal per avanç en els coneixements i qualitat tècnica (metodologia i compliment dels aspectes referits a l'estructura del resum).

 • Aquelles no seleccionades per a presentació oral optaran a la presentació en format pòster.

Normas generals per a les Comunicacions

 1. Només s'admetran les comunicacions enviades mitjançant la plataforma d'enviament online .

 2. El resum del treball i la seva redacció al pòster, així com la seva presentació oral si fos oportú, hauran de ser íntegrament en castellà, a excepció de les referències bibliogràfiques i les taules i imatges preses de publicacions en un altre idioma.

 3. Tot enviament haurà de ser un treball original, que no hagi estat prèviament presentat, publicat o acceptat per a presentació o publicació.

 4. No s'efectuarà cap mena de correcció per part del Comitè Científic.

 5. Per a la seva avaluació per part del Comitè Avaluador, es valorarà sobre 5 cadascun dels aspectes següents: claredat dels objectius, metodologia definida, claredat dels resultats, coherència de les conclusions amb els objectius proposats i interès de l'estudi.

 6. El primer signant o presentador de la comunicació acceptada haurà d'estar inscrit al Congrés abans del 07 de setembre.

 7. Podrà remetre un màxim de 3 comunicacions com a primer signant.

 8. Els pòsters acceptats estaran exposats durant totes les Jornades.

 9. S'informarà el primer autor sobre les instruccions per a la preparació del pòster o presentació oral després de la resolució del dictamen pel Comitè Avaluador.

 10. Hi haurà un primer premi i un segon premi per a Comunicacions Orals i per a Pòsters.

Estructura del Resum

Títol: El títol haurà d'estar escrit sencer en MAJÚSCULES.

Autors: El nom dels autors haurà d'estar escrit amb el nom i cognoms complets seguint el següent ordre: Nom, 1 er Cognom 2n Cognom.

Text: Els resums no excediran les 300 paraules en el cas de les Comunicacions Orals i les 200 paraules a les Comunicacions tipus Pòster. Ha de constar dels apartats: objectiu, mètodes, resultats i conclusions. Les cites bibliogràfiques al text es faran per mitjà de números entre parèntesis seguint l'ordre d'aparició. Al final del treball s'hi inclouran un màxim de 3 cites seguint el model Vancouver.


Plataforma d'enviament de Comunicacions

Tots els enviaments s'hauran de fer únicament mitjançant del següent enllaç: Plataforma d'Enviament de Comunicacions. Per això, hauran d'emplenar les dades que figuren al formulari i emplenar el contingut del resum a l'espai habilitat per a aquest seguint les normes indicades.