Informació sobre les Inscripcions

Quotes d'inscripció

Del 15.05.24 al 01.10.24
Del 02.10.24 al 17.10.24
Membres ACMF i ANMF 0 € 0 €
Estudiants, becaris i residents (no socis)1 60 € 60 €
Altres 150 € 180 €

21% IVA inclòs.
La Quota d'inscripció inclou: documentació, assistència a les sessions científiques, cafès i dinar de treball durant les Jornades.

(1) Els inscrits a la categoria d'Estudiants, becaris i residents (no socis) hauran d'adjuntar al registre la corresponent documentació acreditativa.

Política de cancel·lacions

  • Qualsevol cancel·lació o canvi de nom hauran de ser remesos per escrit a: correu@acmf.cat.
  • Cancel·lacions fins al 10/10/2024 - Devolució del 50%.
  • No hi haurà devolució per cancel·lacions a partir de l'11/10/2024.
  • Totes les devolucions es faran un cop finalitzades les Jornades.
  • No es faran reemborsaments parcials o totals en cas de cancel·lació de conferències o altres canvis al programa.
  • En cas de cancel·lació total de les Jornades, s'aplica el reemborsament total a les inscripcions pagades.

Mètode de pagament

Tots els pagaments hauran de ser realitzats en Euros, després de l'emplenament correcte del formulari d'inscripció, mitjançant transferència bancària al número de compte que es detalla: ES62 0049 4251 6421 1402 2930, indicant clarament al concepte l'identificador assignat pel sistema.