Fest-te Soci

Per estar al dia i gaudir d'avantatges en el sector medicoforense

Per sol·licitar el vostre ingrés a l'Associació Catalana de Metges Forenses heu d'emplenar i enviar el formulari que posem a la vostra disposició. Un cop rebudes les vostres dades per a l'alta com a membre de l'ACMF, i en cas d'acceptar-vos la vostra sol·licitud, rebreu un mail on se us informarà pertinentment del vostre ingrés i de com podeu realitzar l'ingrés de 60 euros* corresponent a la quota de l'any en curs, així com donarem d'alta la domiciliació bancària per als propers anys.

(* Aportació mínima per mantenir la infraestructura de la ACMF que queda completament revertida en pro dels associats en benefici dels diferents esdeveniments científics que anem fent i de la qual els socis es vénen beneficiant amb un cost per al mateix inferior a l'aportat ja que és la pròpia associació qui, fins ara, es ve encarregant de buscar subvencions perquè puguin gaudir de jornades i simposis a un preu mínim o nul)

Nom:
Cognoms:
DNI:
Data Naixament:

Lloc de Treball

Ocupació:
Centre de treball:
Adreça:
CP:
Població:
Província:

Dades Personals

Adreça:
CP:
Població:
Província:
Telèfon:
Telèfon alternatiu:
Mail:
Dades de domiciliació bancària (IBAN):
Observacions: