Membres Junta

Els actuals membres de la Junta Directiva

President:

Dr. Josep Maria Casadesús Valbí

Vicepresidenta:

Dra. Jordina Corrons Perramon

Tresorera:

Dra. Sara Milian Sebastià

Secretaria:

Dra. Elena Cano Rodríguez

Vocals:

Dr. Àngel Cuquerella Fuentes
Dra. Montserrat Vilella Sánchez
Dra. Geli Gallego Herruzo
Dra. Helena Martínez Alcázar
Dra. Marisa Ortega Sánchez
Dra. Cristina García García